Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

JAVNI POZIV za podnošenje ZAHTJEVA za dodjelu potpore manifestacijama u 2021. godini

I.  Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Općine Funtana (dalje u tekstu: TZO) za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Funtana
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Funtane,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

II.  Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija iz  točke I., i to za zabavne, sportske, kulturne, gastronomske i ostale manifestacije.

III. Sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja  zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka,    poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge  naknade),
 • izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

IV. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, ostale pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator). 

V.  Kriteriji za odobravanje potpore TZO Funtana su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju sezone u destinaciji Funtana
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • iskustvo i sposobnost organizatora manifestacije za kvalitetnu realizaciju,
 • sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije,
 • osigurano financiranje manifestacije (vlastita sredstva organizatora i interesnih subjekata),
 • odnos tražene potpore i vlastitih sredstava,
 • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

VI. Potrebna dokumentacija za kandidiranje manifestacija za potporu TZO Funtana:

 • obrazac ZAHTJEVA  za dodjelu potpore manifestacijama koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na internet stranicama TZO Funtana funtana.com),
 • dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika registra trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, obrtnica);

VII. Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI.,  podnose Turističkoj zajednici općine Funtana najkasnije do 28. veljače 2021.
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom i nepotpuno ispunjenim ZAHTJEVOM  za dodjelu potpore manifestacijama neće se razmatrati.

VIII.Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZO Funtana temeljem        pristiglih Zahtjeva. Popis manifestacija kojima će biti odobrena potpora biti će objavljen na Internet stranicama TZO Funtana www.funtana.com 

IX. S organizatorom kojem Turističko vijeće TZO Funtana odobri potporu, Ured TZO Funtana sklapa ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.

TZO Funtana ima pravo praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZO Funtana utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost. 

X. TZO Funtana će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije). 

XI. ZAHTJEV za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: info@funtana.com ili u pismenom obliku na adresu: Turistička zajednica općine Funtana, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana.

Javni poziv je otvoren od dana objave na Internet stranicama TZO Funtana na  www.funtana.com

Obrazac ZAHTJEV za dodjelu potpore manifestaciji

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana