Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

Kategorija: O nama

Natječaji, pozivi i obavijesti

Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju i dogradnju galerije Zgor murve u Funtani (16.11.2022.) JAVNI POZIV za dodjelu potpore iz programa Potpore manifestacijama u 2023. godini Poziv na dostavu ponuda […]

Dokumenti i izvješća TZO

2022. godina Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2021. godinu Odluka o dodjeli sredstava iz programa Potpore manifestacijama u 2022. […]

Zakonski akti i tijela Turističke zajednice

SKUPŠTINA I TURISTIČKO VIJEĆE Članovi Turističkog vijeća: Mladen Grgeta – mladen.grgeta@funtana.hr Dragan Pujas – dragan.pujas@plavalaguna.hr Orieta Valković – orieta.valkovic@plavalaguna.hr Damir Mendica – damir.mendica@plavalaguna.hr Andrea Štifanić – Andrea.Stifanic@valamar.com Sanda Bravar – Sanda.Bravar@maistra.hr Anđelko Bilandžić – delac@email.t-com.hr Marijan Božac […]

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Funtana uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade […]

Zakoni i propisi iz turizma

Odluka o visini turističke pristojbe za 2023. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. Odluka o visini_turističke pristojbe za 2021. Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. Zakon o turističkim […]

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana