Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

Važna obavijest za privatne iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači,

Koristimo priliku da Vas upoznamo sa zakonskom regulativom vezanom uz plaćanje članarine turističkim zajednicama građ‘ana koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Sukladno članku 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) građ‘ani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Prema Zakonu obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po stopama razreda turističkog mjesta, te prema ukupnom prihodu kojeg ostvare po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

Pružanjem ugostiteljskih usluga Vaša je djelatnost svrstana u prvu skupinu obveznika (članak 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama NN 152/08). Prva skupina obveznika sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 88/10) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. godine, plaća članarinu prema stopi od 0,20 % .

Uplata članarine vrši se na prijelazni račun članarine turističkog mjesta. Osnovica za obračun članarine građ‘ana koji pružaju usluge u domaćinstvu na području Općine Funtana jest ostvareni ukupni prihod za tu djelatnost umnožena sa stopom od 0,20%.

Rok za podnošenje „Obrasca TZ” Poreznoj upravi je do kraja veljače iduće godine nakon godine za koji se sastavlja konačni obračun temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09).

Obrazac za obračun članarine TZ-u možete kupiti u knjižari, a upute o njegovom ispunjavanju naći ćete u navedenom pravilniku.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte.

Turistička zajednica općine Funtana

Potrebni elementi za ispunjavanje uplatnice za uplatu turističke članarine:
Primatelj: Turistička zajednica općine Funtana
Broj žiro-računa za uplatu: 1001005-1762927154
Poziv na broj 67
Svrha: uplata turističke članarine
Prilikom uplate potrebno je navesti OIB

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana