Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

U novoj godini rast prihoda i noćenja Turističke zajednice – novost ulazak u klaster RIVIERA POREČ

[17.12.19.] Na nedavno održanoj Skupštini Turističke zajednice Funtana prihvaćeni su program i financijski plan za sljedeću godinu. Nakon uvodnih riječi predsjednika TZ-a i načelnika Mladena Grgete, program je predstavila direktorica TZ-a Ana Milohanović Čehić.

Planom za 2020. godinu predviđaju se ukupni prihodi u visini od 8.396.400 kuna, što je 10% više u odnosu na plan za 2019. godinu, odnosno 3% više u odnosu na ostvarenje u 2019.

Jedna od važnijih novosti u novoj godini jest udruživanje turističkih zajednica Poreštine u Klaster Riviera Poreč, za što će TZ Funtana izdvojiti 433.750 kuna i to za sljedeće aktivnosti: razvoj enogastronomije, upravljanje događanjima, društvene mreže, klasterski web portal, razvoj outdoor proizvoda i infrastrukturne zahvate u prostoru.

Kako je pojasnila direktorica, budući da se u 2020. očekuje povećanje kapaciteta u Istra Premium kamping Resortu, slijedom toga trebali bi ostvariti oko 155.000 noćenja više, odnosno očekuju se 6% veći prihodi od turističke pristojbe u odnosu na 2019. godinu. Planira se da će prihodi od turističke članarine biti na razini ostvarenja u ovoj godini. Pod stavkom „ostali prihodi“ planira se prihodovati 11.400 kn od najma prizemlja galerije Zgor murve, dok bi prijenos prihoda iz 2019. godine trebao iznositi oko 900.000 kuna. Sveukupno gledajući, s obzirom na manji prijenos sredstava, ukupni prihodi trebali bi biti 3% veći u odnosu na 2019. godinu.

Najveći iznos planiranih prihoda čine prihodi od turističke pristojbe (86,2%). Na turističku članarinu otpada 3%, dok ostali prihodi čine 0,1% planiranih prihoda. Višak prihoda iz prethodnih godina čini 10,7% ukupno planiranih prihoda.

Planom za 2020. godinu predviđaju se ukupni rashodi u visini od 7.927.373 kune. U najvećem obujmu planiraju se rashodi za dizajn vrijednosti u iznosu od 3.408.538 kuna, što predstavlja 43% ukupno planiranih rashoda. Zatim ih slijede planirani rashodi za transfer 30% dijela sredstava boravišne pristojbe Općini Funtana u iznosu od 2.088.000 kuna, što predstavlja 26,3% ukupno planiranih rashoda, administrativni rashodi u iznosu od 963.334 kuna ili 12,2% ukupno planiranih rashoda, rashodi za komunikaciju vrijednosti u iznosu od 913.657 kuna, što predstavlja 11,5% ukupno planiranih rashoda, te ostali rashodi.

U dijelu rashoda za dizajn vrijednosti u najvećem obujmu planirani su rashodi za manifestacije u iznosu od 2.630.538 kuna, što predstavlja 33,4% ukupno planiranih rashoda.

foto: Tanja Kocijančić

foto: Tanja Kocijančić

Godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu u uređenju Općine u iznosu od 778.000 kuna, što predstavlja 9,9% ukupnih planiranih rashoda u 2020. godini. U dijelu planiranih rashoda za komunikaciju vrijednosti u najvećem obujmu planirani su rashodi za offline komunikacije u iznosu od 832.869 kuna, što predstavlja 10,5% ukupno planiranih rashoda, a slijede rashodi za online komunikacije u iznosu od 60.788 kuna, što predstavlja 0,8 % ukupno planiranih rashoda.

Unutar rashoda za offline komunikacije u najvećem obujmu planirani su rashodi za oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u iznosu od 561.241 kuna, rashodi za opće oglašavanje iznosu od 110.000 kuna, potom za brošure i ostale tiskane materijale u iznosu od 41.628 kuna.

Za poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u 2020. godini planira se utrošiti 778.000 kuna, što predstavlja 9,8% ukupno planiranih rashoda. Od planiranog iznosa najveći dio će se utrošiti na uređenje parkova i zelenih površina (51,4%), te za uređenje plaža (32,1%).

autor: Tanja Kocijančić, Istra Terra Magica

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana