Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

Održana izborna skupština Turističke zajednice Općine Funtana

(28-02-2018) Turistička zajednica Općine Funtana održala je izbornu skupštinu na kojoj je birana nova “turistička vlada” za naredne četiri godine.

Svi turistički subjekti koji na području općine Funtana obavljaju turističku djelatnost, kako je prema Statutu predviđeno, dali su svoje predstavnike u Skupštinu na kojoj je birano turističko vijeće kao izvršni organ, nadzorni odbor te predstavnici TZO Funtana u skupštini Turističke zajednice Istarske županije.

Kriterij po kojem su birani predstavnici turističkih subjekata bili su prihodi pojedinog turističkog subjekta. Iz najvećeg turističkog subjekta Plave lagune tako dolazi šest članova: Ronald Korotaj, Franko Beaković, Igor Vidas, Lorerna Radovčić, Miledi Žužić i Armando Žiković.
Iz Valamar Riviere Patrizia Strize-Grgeta i Tamara Hrvatin, iz Maistre Goran Fabris i Diego Deak.
Po jednog člana imaju kamp Polidor (Adriano Ukušić), turističke agencije (Lino Božac), pružatelji ugostiteljskih usluga (Danijel Čavić), privatni iznajmljivači (Ragib Zahirović) te ostale s turizmom srodne djelatnosti (Anđelko Bilandžić).
Prilikom biranja Turističkog vijeća predstavnik Plave lagune Ronald Korotaj predložio je drugu listu koja se za jednog člana razlikovala od liste predsjednika skupštine Mladena Grgete, pa se prišlo tajnom glasovanju na kojem je s osam naprama šest glasova prošla lista predsjednika Skupštine. Tako će u naredne četiri godine Turističko vijeće TZO Funtana činiti: općinski načelnik Mladen Grgeta, Orieta Valković, Lea Konjević, Dragan Pujas (Plava laguna), Andrea Štifanić (Valamar Riviera), Goran Fabris (Maistra) , Anđelko Bilandžić (s turizmom povezane djelatnosti), Lino Božac (turističke agencije) i Laris Ritoša (privatni iznajmljivači) .
U nadzorni odbor izabrani su Barbara Milotić-Akilić, Ivan Liović i Silvija Štifanić, dok će TZO Funtanu u skupštini Turističke zajednice Istarske županije predstavljati Igor Vidas i Adriano Ukušić.

S. B., Glas Istre

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana