Geschiedenis van Funtana

Funtana heeft nog steeds de uitstraling van een typisch dorpje aan de zee. Voorafgaand aan de komst van het toerisme, inboorlingen zich bezig hilden met landbouw en visserij, omdat de zee langs de kust van Funtana rijk aan vis is en het land is uiterst vruchtbaar. Dat blijkt uit de overblijfselen van de architraaf van een oude antieke villa in Val Canelli, nabijgelegen baai Valkanela, die zijn versierd met slingers – kransen gemaakt van bladeren en vruchten die hangen op de hoorns van os schedels. En dat getuigt van de overvloed in oude tijd.

De plaats Funtana heeft zich ontplooid op een heuvel dichtbij het kasteel en de parochiekerk, die opgericht zijin door Bernardo Borisi, heerser van Funtana, begin 17de eeuw.

Eerdere gegevens over deze plaats hebben voornamelijk betreking op de haven en de nabij gelegen bron met drinkwater, waar de plaast ookzijn naam aan te danken heeft.

De naam van Funtana

Vroeger werd Funtana „Fontana Georgiana“ genoemd dit kan men terugvinden in inventarisatie van de bisschop Pacia da Vedano uit Triëst (1331) die Funtana in pacht gaf aan de edelman Andrei Dandolu Venetu.

Funtana wordt okk genoemend „Val de Fontana“ inham van Funtana,“Fontane di  Pace „- vredesbron en „Portus Fontane“- haven Funtana.

Vanaf de grens van het graafschap Vrsar, „val Fornazina do Val Sepera“ in de richting van Poreč strekt zich het graafschap van Funtana-„ Contea di Fontane“ uit, resp na 1781, distrikt Funtana, „ Disretto di Fontane“.

Tijdens het verblijf van P.Petronia eind 17 de eeuw, werd er extra aandacht besteed aan het kasteel van Funtana dat volgens hem, 4 mijlen van Poreč gelegen was en de bewoners van Funtana een mooie herinnering na: een tekening van Funtana uit 1681.

De bronen van Funtana

Tijedens de zomerdroogte beschikten de bewoners vanhet en de overige omliggende plaasten over twee zoetwaterbronnen. Het water werd vervorden in vaten, genaamd kastelana.

De bronnen van Funtana liepen tijdens vlobed, wanneer de zuidwind (jugo) waaide,vol met zeewater maar zodra de vloed voorbij was was het water weer zoet en goed te drinken.

Vele paden en weggetjes in de buurt en verdere omegving van Funtana lopen naar deze bronnen, wat dit deel van Istrië had niet veel water, de levensbron. Wanner  vandaag de dag reizigers Funtana bezoeken komen ze de volgende slogan tegen: Funtana-ann de bron van vriendschap,die u herinnert aan de geschenekn van de natuur en  de humane instelling van de bewoners.

Graven Borisi

Historici hebben aangetekend dat in dit gebied in de 15de en 16de eeuw door malaria veel bewoners zijin omgekomen. Om de bouwlanden te laten bewerken lieten de leenheren vulchtelingen uit de door Turken bezette gebieden hier wonen en werken.

Funtana werd beheersd door de graven Borisi uit Koper, oorspronekelijk uit Bari, het toenmalige Duklje, afkomstig. In het tweede deel van de 16de eeuw werd door de Venetiaanse overhied aan Borisi toestemming gegeven om zich te vestigen. In het jaar 1595 heeft de senaat hem plechtig het recht op Funtana bevestiged en in 1648 werd die familie de titel graaferfschap toegewezen. Dat werde hen ook bevestiged door keizer Franjo I, begin 19de eeuw, de Borisi werden daardoor erfgenamen van Funtana tot de afschaffing van het leenstelsel in Istrië  in de tweede helft van de 19de  eeuw.

De edelman Bernardo uit de aanzienlijke famile Borisi, afkomsting uit Duklje en Bari, gaf opdracht voor de bouw van het kasteel en de kerk waar omheen familiehuizen werden hebouwd, typische Istrische stenen huizen.

Hierin verbleven boeren en vissers,die zich, ofschoon onwetend, met de zeevaart en scheepsbouw gingen bezighouden.

Funtana vandaag

Funtana is vandaag de dag een plaats, waarom okk niet, een dorp-dat niet alleen rond het kasteel en de kerk gebouwd is. Famieliwoninge zijin zowel aan de weg Poreč-Vrsar  gebouwd en er is nauwelijks een famile te vinden die geruende de zomer géén gasten onderkad  biedet.

En nog iets: in Istrië vindt men bijna geen ander voorbeeld, zoals Funtana , waar op zo een klein oppervlakte zoveel restaurants, herbergen, konoba’s, café-bars etc. Te vinden zijn.

Bovendien vindt u, langs deze schitterende kust, van Zelena Laguna richting Poreč tot aan Valkanela richting Vrsar enkele campings en hotels met een uiteenloped gastronomisch maar ook een spotif-recretieaanbod. Hierkan op een zomerdag en één keer onderdak worden geboden aan twintigduizend toeristen.

Funtana is in het toerisme niet onbelangrijik,dat getuigen de destijds verkregen hoge erkenningen: uitgeroepen tot de beste kleine toeristische plaats aan de Adriatische Zee. De menesen hier zijn vlijtig, houden van hun gebied en hun plaats, die dat is duidelijk, van dag tot dag verandert, tot vreugde en blijdschap van de bewoners,maar ook van de gasten.

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Bureau voor Toerisme Funtana