Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

JAVNI POZIV za podnošenje ZAHTJEVA za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Funtana za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Funtana
  • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Funtane,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju zabavnih, sportskih, kulturnih, gastronomskih i ostalih manifestacija.

Organizatori manifestacije kandidaturu podnose Turističkoj zajednici općine Funtana najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Zahtjev za dodjelu potpore projektima može biti dostavljen u elektronskom obliku na e-mail: info@funtana.com, poštom, ili osobno u Turistički ured na adresu: Turistička zajednica općine Funtana, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana.


Javni poziv za dodjelu potpore manifestacijama u 2022. godini

Obrazac_Zahtjev_2022_TZ Funtana

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana